Questions

Fequently Asked Questions

How to enroll? จะลงทะเบียนอย่างไร

Students can enroll at the Paiboon Language Academy (PLA) website.The website will be available for enrollment early May.

นักเรียนสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซท์ของสถาบันภาษาไพบูลย์ (PLA) จะเปิดให้ลงทะเบียนต้นพฤษภาคมนี้

What is needed? ต้องใช้อะไรบ้าง

An email address, Facebook account, Credit card, Check, Money Order or a bank account in Thailand (You will be given instructions on how to pay after you enroll.)

ที่อยู่อีเมล บัญชีกับเฟซบุ๊ค การจ่ายเงินผ่าน บัตรเครดิต เพแพล เช็ค ธนาณัติ หรือบัญชีในประเทศไทย (หลังจากที่ลงทะเบียนแล้วค่อยชำระค่าเล่าเรียน)

How much does it cost? ค่าเรียนเท่าไหร่

PLA is a subscription based online learning website, based on monthly subscriptions.
PLA เป็นโรงเรียนสอนทางออนไลน์ที่นักเรียนจ่ายเป็นรายเดือน

Interpretation Course: for Thai and Lao interpreters; it’s US$25 per month, or US$240 per year.
คอร์สวิชาการล่ามสำหรับล่ามภาษาไทยและภาษาลาวเดือนละ 25 เหรียญสหรัฐ หรือปีละ 240 เหรียญสหรัฐ

General English Course (for Thai speakers): it’s $10 (340 baht) per month, or $96 (3,264 baht) per year.
คอร์สภาษาอังกฤษทั่วไปสำหรับชาวไทยเดือนละ 10 เหรียญสหรัฐ (340 บาท) หรือปีละ 100 เหรียญสหรัฐ (3,264 บาท)

Should I pay monthly or yearly? ควรจ่ายเป็นเดือนหรือเป็นปี

You can pay monthly or yearly. We would encourage you to pay for at least a six-month subscription to make it easy for bookkeeping. For those who pay for the entire year, you get two months free. It’s also easier and more convenient than if you pay month-by-month. However, people who pay by bank deposit in Thailand we suggest that you pay a minimum of three months.

คุณสามารถเลือกจ่ายเป็นรายเดือนหรือเป็นรายปี เราขอแนะนำให้จ่ายอย่างน้อยทีละหกเดือนเพื่อง่ายต่อการทำบัญชี สำหรับผู้ที่จ่ายเป็นรายปี จะได้ส่วนลดคือเรียนฟรีสองเดือนและจะง่ายและสะดวกสำหรับผู้เรียน สำหรับผู้ที่จ่ายผ่านธนาคารที่ประเทศไทย ควรต้องจ่ายอย่างน้อยสำหรับสามเดือน

Will I get a refund if I don't like the course? ขอคือเงินได้หรือไม่ ถ้าไม่ชอบคอร์สที่ลงเรียน

No, we do not give a refund. However, you can cancel the order within 24 hours and will receive the money back which may take up to three business days.

เราไม่มีการคืนเงิน แต่สามารถยกเลิกออร์เดอร์ได้ภายใน 24 ชั่วโมงและจะได้รับเงินคืนซึ่งอาจจะใช้เวลาประมาณสามวันทำการ

What will students get? นักเรียนจะได้รับอะไรบ้าง

Interpretation Course: Access to existing online videos in both the Interpretation Course and General English Course areas on the PLA website. A set of new videos per week will be provided with monthly exercises, or quizzes with answers. In addition, students will have access to a private Facebook page to discuss each lesson and to interact with other students.

สำหรับคอร์สวิชาการล่าม นักเรียนจะสามารถเข้าชมวิดีโอที่มีอยู่ทั้งสำหรับคอร์สวิชาการล่ามและคอร์สภาษาอังกฤษทั่วไป ที่อยู่บนเว็บไซท์ของ PLA นักเรียนจะได้รับวิดีโอหนึ่งชุดต่อสัปดาห์และจะได้รับแบบฝึกหัดประจำเดือนหรือคำถามพร้อมคำตอบ นอกจากนี้ นักเรียนที่ลงเรียนวิชาการล่ามจะได้เข้าร่วมในกลุ่มเฟซบุ๊คพิเศษเพื่อการอภิปรายเกี่ยวกับแต่ละบทเรียนและมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนคนอื่นๆ

General English Course: Access to existing online videos in the General English section on the PLA website. A set of videos per week will be provided with monthly exercises, or quizzes with answers.

สำหรับคอร์สภาษาอังกฤษทั่วไป นักเรียนจะสามารถเข้าชมวิดีโอที่มีอยู่ในส่วนของภาษาอังกฤษทั่วไปบนเว็บไซต์ของ PLA นักเรียนจะได้รับวิดีโอหนึ่งชุดต่อสัปดาห์และจะได้รับแบบฝึกหัดประจำเดือนหรือคำถามพร้อมคำตอบ

How will lessons be delivered? นักเรียนจะได้รับบทเรียนต่างๆ อย่างไร

There will be a link to the new videos sent to each student via email. Students can also go to PLA Facebook page to watch videos and take lessons at anytime.

นักเรียนจะได้รับลิงค์สำหรับวิดีโอใหม่ทางอีเมล นอกจากนี้ นักเรียนยังสามารถเข้าไปดูวิดีโอในเฟซบุ๊คของ PLA เพื่อดูวิดีโอและบทเรียนที่มีอยู่แล้วได้ทุกเวลา

Are the video study lessons live? บทเรียนที่เป็นวิดีโอเป็นการถ่ายทอดสดใช่หรือไม่

No, they are not. They are all pre-recorded so you can log onto the PLA website and study anytime at your own pace. However, there will occasionally be live online workshops or classes for the Interpreter Course students. All of the live workshops will be recorded and only given to those who participate.

ไม่ใช่ เราได้อัดบทเรียนต่างๆ ไว้แล้ว คุณสามารถเข้าดูได้ที่เว็บไซท์ของ PLA ได้ แต่ในบางโอกาสเราจะจัดให้มีเวิร์คช็อปสดทางออนไลน์สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนวิชาการล่าม เราจะอัดเวิร์คช็อปสดทางออนไลน์ทุกอันไว้แล้วให้กับเฉพาะนักเรียนที่เข้าร่วมเท่านั้น

Can I join now? ฉันเพิ่งรู้ว่า PLA มีเปิดสอนทางออนไลน์ สามารถสมัครเข้าเรียนได้เลยหรือไม่

Yes, you can join at any time and watch the videos that are posted on the website. You will receive homework and quizzes by email after you enroll and pay the fees.

ได้ คุณสามารถสมัครเข้าเรียนได้ทุกเมื่อ คุณจะได้รับการบ้านและแบบฝึกหัดทางอีเมลหลังจากที่คุณลงทะเบียนและจ่ายค่าธรรมเนียมแล้ว

How long do I need to study? จะต้องเรียนนานแค่ไหน

How long you should study is a question only you can answer. Interpretation and learning a language is a lifelong adventure of continuing education. We will continue to producing new materials and improving the content. Therefore, you can continue to learn new items and always reinforce what you have learned by reviewing existing materials. But, if you determine that your level of competence is sufficient for your purposes or you would like to take a break then you can stop studying at that point.

คุณเท่านั้นที่จะตอบได้ว่าคุณควรเรียนนานแค่ไหน การแปลและการเรียนภาษาเป็นสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต เราจะผลิตเนื้อหาใหม่ๆ และปรับปรุงเนื้อหาให้ดีขึ้นอยู่เสมอ ดังนั้น คุณจะสามารถเรียนสิ่งใหม่ๆ และทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้วอยู่ตลอดเวลา แต่เมื่อใดที่คุณตัดสินว่าคุณอยู่ในระดับที่คุณพอใจแล้วสำหรับจุดประสงค์ของตนเองหรือคุณคิดว่าอยากจะพักการเรียน คุณสามารถที่จะหยุดเรียนได้ ณ จุดนั้น

Will there be live online workshops? จะมีการสอนเวิร์คช็อปสดสำหรับคอร์สวิชาการล่ามหรือไม่

Yes, live online workshops will be arranged periodically, which will require an additional fee to join. (e.g. At this time, we plan to have workshops in San Francisco, other cities in the US and in Thailand on also online.) The PLA website and PLA Facebook page will announce the upcoming workshop dates. The live online workshops are not available to General English Course students.

มี เราจะจัดให้มีเวิร์คช็อปขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งนักเรียนจะต้องจ่ายค่าเรียนเพิ่ม (เช่นตอนนี้เราคาดว่าจะทำเวิร์คช็อปที่ซานฟรานซิสโกและที่เมืองอื่นๆ ในสหรัฐและที่เมืองไทยและทำทางออนไลน์) ทาง PLA จะประกาศทางเว็บไซท์และทางเฟซบุ๊ค แต่เวิร์คช็อปจะไม่มีสำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเฉพาะคอร์สภาษาอังกฤษทั่วไป

What is the content for the Interpretation Course? เนื้อหาของคอร์สวิชาการล่ามมีอะไรบ้าง

Students who enroll in the Interpretation Course will also get all the lessons in the General English Course plus lessons on interpretation. Here are some sample lessons.

นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนคอร์สวิชาการล่ามจะได้รับบทเรียนทุกบทเรียนในคอร์สภาษาอังกฤษทั่วไปและบทเรียนสำหรับวิชาการล่ามตามตัวอย่างข้างล่างนี้

การเตรียมตัวเป็นล่าม Preparing Yourself to Become an Interpreter
การจดบันทึกโน้ต Note-Taking
เทคนิคการแปลเอกสารเบื้องต้น Basic Translation Techniques
บทบาทและจรรยาบรรณของล่าม Roles and Ethics of Interpreters
การเป็นล่ามทางโทรศัพท์หรือทางวิดีโอ Phone and Video Interpretation
การเป็นล่ามกฎหมายให้กับทนายความ ตำรวจและศาล Legal Interpretation (for Lawyers, Police and Court)
การเป็นล่ามทางการแพทย์ Medical Interpretation
การเป็นล่ามในการประชุมระดับต่างๆ Conference and Seminar Interpretation
การแปลแบบฉับพลัน Simultaneous Interpretation
การฝึกแปลแบบต่อเนื่อง Consecutive Interpretation
การอ่านเอกสารแล้วแปลสดทันที Sight Translation
การเป็นล่ามในโรงงานหรือด้านเครื่องจักร Interpreting in Factories
การพัฒนาด้านความจำ Memory Improvement
การพัฒนาความสามารถของตนเองและการศึกษาอย่างต่อเนื่อง Skill Development and Continuing Education
การเป็นล่ามในการสัมภาษณ์ใบเขียวหรือซิติเซ่น (สำหรับล่ามในอเมริกา) Interpreting at Green Card or Citizenship Interviews (for Interpreters in the US)
บทสัมภาษณ์ล่ามไทยในประเทศต่างๆ Interviews of Thai Interpreters in Various Countries
บทสัมภาษณ์ล่ามลาวในอเมริกา Interviews of Lao Interpreters in the US
บทสัมภาษณ์ล่ามมือใหม่ Interviews of New Interpreters
การเตรียมตัวสอบเป็นล่าม Preparing for Interpretation Exams
การทำงานร่วมกับเอเจนซ๊ Working with Translation Agencies
การทำเรซูเม Resume
ทำอย่างไรถึงจะได้งานล่ามที่ดี How to Get Good Interpretation Assignments
วิธีคิดเงินกับลูกค้า How and What to Charge Clients

What is the content for the General English Course? เนื้อหาของคอร์สภาษาอังกฤษทั่วไปมีอะไรบ้าง

Here are some sample lessons:
นี่เป็นตัวอย่างบางส่วนของบทเรียน:

การออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับคนไทย English Pronunciation Lesson for Thais
ไวยากรณ์ Grammar
สำนวนต่างๆ Expressions and Idioms
คำศัพท์สาขาต่างๆ Vocabulary in Different Subjects
สำนวนภาษาอังกฤษเบื้องต้น Basic English Expressions
สำนวนภาษาอังกฤษชั้นสูง Advanced English Expressions
ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย English for the Legal Professions
ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ทำงานด้านการแพทย์ English for the Medical Professions
ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ทำธุรกิจอาหารและร้านอาหาร English for Restaurant and Food Business
ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจนวด English for Massage Business

Will there be certificates given to those who have completed course? จะมีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่จบคอร์สหรือไม่

We only provide certificates of completion to Interpreter Course students who have studied with us for at least six months and have taken and passed a written and oral exam with us (Students may put on their resumes that they have experienced training in an interpretation course.). We do not provide certificates for the General English Course students.

เราจะให้เกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนในคอร์สวิชาการล่ามเท่านั้นและสำหรับผู้ที่เรียนกับเราแล้วอย่างน้อยหกเดือนและจะต้องสอบผ่านทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์ (นักเรียนสามารถเขียนใส่ในเรซูเมได้ว่าได้มีประสบการณ์โดยผ่านการฝึกหัดวิชาการล่าม) เราจะไม่มอบเกียรติบัตรให้กบนักเรียนที่ลงเรียนเฉพาะคอร์สภาษาอังกฤษทั่วไป

Will there be an extra fee for taking the Interpreter Course exam? จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มหรือไม่สำหรับการสอบวิชาการล่าม

Yes. The cost for the exam is yet to be determined. (We are thinking it will be about $60.)

มี เรายังไม่ได้ตกลงกันว่าจะคิดค่าสอบเท่าไหร่ (แต่คิดว่าจะคนละประมาณ $60)

Can I pay for someone else? ฉันสามารถจ่ายค่าเรียนแทนคนอื่นได้หรือไม่

Yes, you can enroll on behalf of someone else and pay for them. When you enroll, you need to fill in the student’s name, Facebook name and email address, but you should pay with your credit card or other method of payment.

ได้ คุณสามารถลงทะเบียนแทนคนอื่นและจ่ายค่าเรียนให้กับเขาได้ ตอนที่คุณลงทะเบียน ให้กรอกชื่อของนักเรียน พร้อมกับชื่อที่ใช้ในเฟซบุ๊คและที่อยู่อีเมล แต่จ่ายค่าเรียนด้วยบัตรเครดิตของคุณหรือด้วยวิธีการจ่ายเงินวิธีอื่น

Which is the best way to contact PLA? จะติดต่อกับ PLA วิธีใดที่จะดีที่สุด

The best way to contact is through our Facebook page or email us at paiboonlanguageacademy@gmail.com. We do not accept phone calls.

วิธีที่ดีที่สุดที่จะติดต่อเราคือทางเฟซบุ๊คของ PLA หรือทางอีเมล โดยส่งมาที่ paiboonlanguageacademy@gmail.com เราไม่รับโทรศัพท์ค่ะ

When does my subscription start? เริ่มการเป็นสมาชิกเมื่อไหร่

The subscription date for each month starts when we receive the payment for that month.

วันที่เป็นสมาชิกนับจากวันที่เราได้รับการชำระค่าเรียนสำหรับเดือนนั้น

When can I enroll? จะสมัครเรียนได้เมื่อไหร่

You can enroll at any time. You can view all the previous lessons. We will email you the links for the older videos.

คุณสามารถสมัครเรียนได้ทุกเมื่อ คุณสามารถกลับไปดูวิดีโอของบทเรียนเก่าๆ ได้ เราจะอีเมลลิงค์สำหรับวิดีโอของบทเรียนเก่าๆ ไปให้ แต่คุณจะได้รับอีเมลแบบฝึกหัดช่วงที่คุณเป็นสมาชิกเท่านั้น

Can I subscribe only during the months that I have time? สามารถเป็นสมาชิกเฉพาะเดือนที่ว่างได้หรือไม

Yes. You will have access to view the videos for the time you have paid for your subscription. When the time period is done you will no longer be able to see the videos. But, if you subscribe again later, you will have access again to the video lessons.

ได้ คุณจะสามารถดูบทเรียนต่างๆ ในช่วงที่คุณเป็นสมาชิก รวมทั้งบทเรียนเก่าๆ ด้วย

I don't have a Facebook account. What should I do? จะสมัครเรียนได้เมื่อไหร่

You should create a Facebook account to be able to get the benefit of your subscription. We will be sending you a notice via email when we launch a new lesson but the videos will be posted on Facebook where you can make comments and interact with other students.

How can I send proof of payment? จะส่งหลักฐานการจ่ายค่าเล่าเรียนได้อย่างไร

You can email a scanned copy or a digital photo of your payment slip to paiboonlanguageacademy@gmail.com or to our Facebook messenger. Make sure you include your name in the message.